Bod č.47.:

MAJ/7 - Výkup pozemků p. č. 648/1 a p. č. 649/1 k. ú. Božkov od fyzických osob zaps. na LV č. 467 pro k. ú. Božkov

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Záznam z jednání, vyjádření pí Liškové)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Usnesení KNM RMO Plzeň 2)
Příloha č.4 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.7 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:186 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX