Bod č.50.:

MAJ/10 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 292 k. ú. Malesice od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do majetku města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost BYT MMP, vyjádření KPÚ)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (Vyjádření starosty MO Plzeň 9 - Malesice)
Příloha č.4 (Usnesení ZMP č. 71/2009 a 171/2011)
Příloha č.5 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:189 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX