Bod č.62.:

PROP/10 - Záměr prodeje pozemků v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost vč. doplnění)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP vč. příloh)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - situace - vyznačení pronajaté plochy)
Příloha č.9 (Doporučení KNM RMP ze dne 21. 3. 2017)
Příloha č.51 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.52 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.61 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.62 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.81 (Mapy - majetek města)
Příloha č.82 (Mapy - majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:201 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX