Bod č.52.:

MAJ/12 - Směna spoluvl. podílů pozemků p. č. 417/62, p. č. 417/65 a p. č. 420/2 k.ú. Doubravka za nově vzniklé pozemky p. č. 1871/2 a p. č. 1871/3 k. ú. Litice u Plzně s fyzickými osobami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost fyzických osob o realizaci směny, doplnění žádosti, záznam z jednání, žádost nájemců o přehodnocení doporučení KNM RMP)
Příloha č.2 (Stanoviska TÚ, zákres SVSMP)
Příloha č.3 (Rozhodnutí starosty MO Plzeň 6 - Litice, usnesení RMO Plzeň 4)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Snímky z kat. mapy)
Příloha č.6 (Geometrický plán)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:191 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX