Bod č.61.:

PROP/9 - Prodej pozemků v k. ú. Plzeň, Lochotínská ulice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Žádost + doplnění + změna rozsahu)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP + rozsah práva zpětné koupě)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.5 (Fotodokumentace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (Usnesení RMP č. 375/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:200 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX