Bod č.41.:

MAJ/1 - Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bolevec ve vlastnictví společnosti RIPO s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ formou kupních smluv

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 351 - 12/6/2014 a č. 111 - 5/3/2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost vlastníka o směnu nemovitostí)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (geometrický plán)
Příloha č.6 (výřez ze záborového elaborátu - DSP)
Příloha č.7 (mapy)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 227 ze dne 2. 3. 2017)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 365 ze dne 6. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:180 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX