Bod č.60.:

PROP/8 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11178/20 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (Stanovisko MO P1)
Příloha č.4 (Stanovisko ÚSO MMP)
Příloha č.5 (Stanovisko ÚKRMP)
Příloha č.6 (Fotodokumentace)
Příloha č.7 (Mapy - územní plán)
Příloha č.8 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.9 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.10 (Mapy - geometrický plán)
Příloha č.11 (Mapy - majetek města)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMMP)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 272 ze dne 23. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:199 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX