Bod č.18.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 17. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (Zápis a usnesení z 21. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 8.2.2017)
Příloha č.2 (Zápis a usnesení z 22. jednání Osadního výboru Valcha ze dne 8.3.2017)
Příloha č.3 (Zápis a usnesení z 23. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 22.2.2017)
Příloha č.4 (Zápis a usnesení z 24. jednání Osadního výboru Radobyčice ze dne 29.3.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:36 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX