Bod č.11.:

OK/1 - Schválení změny Zakládací listiny v důsledku změny sídla ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČ 29109124)

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Notářský zápis NZ 441/2015 ze dne 23. 11. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:147 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX