Bod č.55.:

PROP/3 - Prodej nebytové jednotky č. 1931/10 na adrese náměstí Milady Horákové č. or. 12 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (usnesení RMO P2 – Slovany č. 128 ze dne 26. 10. 2016)
Příloha č.3 (foto)
Příloha č.4 (orientační mapa)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 270/2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:194 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX