Bod č.65.:

EVID/3 - Změny usnesení ZMP č. 701 ze dne 15. 12. 2016 - darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (sdělení TJ Zruč - Senec)
Příloha č.2 (usnesení RMP č. 1257 ze dne 16.11.2016)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 701 ze dne 15. 12. 2016)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 283 ze dne 23. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:204 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX