Bod č.66.:

EVID/4 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany (příspěvková organizace Plzeňského kraje)

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 277 z dne 23.3.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:205 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX