Bod č.67.:

EVID/5 - Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a Mateřské škole Horšice, příspěvkové organizaci

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP )
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 278 ze dne 23.3.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:206 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX