Bod č.64.:

EVID/2 - Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla Divadelnímu souboru J. K. Tyla Mýto

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Divadelního souboru J. K. Tyla Mýto)
Příloha č.2 (foto)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 276 ze dne 23. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:203 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX