Bod č.5.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 18. 2. 2017 do 24. 3. 2017

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 18. 2. 2017 do 24. 3. 2017)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 18. 2. 2017 do 24. 3. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:140 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX