Bod č.24.:

OŠMT/4 - Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí)
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP dne 21. 2. 2017)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodové zprávy k jednotlivým žádostem o dotaci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:162 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX