Bod č.43.:

MAJ/3 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba“ – UNIPETROL RPA, s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (fotodokumentace)
Příloha č.3 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.4 (doporučení KNM)
Příloha č.5 (usnesení RMP ze dne 23. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:182 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX