Bod č.49.:

MAJ/9 - Dohoda o ukončení smluv o smlouvách budoucích směnné a kupní – Západočeské konzumní družstvo Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 4 č. 0197/16 a č. 0008/17)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 124/2013 a 326/2014)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (doporučení KNM ze dne 4. 10. 2016 a ze dne 28. 2. 2017)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 23. 3. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:188 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX