Bod č.70.:

ŘEÚ/3 - Stav čerpání Fondu pro kofinancování dotovaných projektů

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Stav čerpání Fondu pro kofinancování dotovaných projektů)
Příloha č.1 (Předpoklad projektů realizovaných v programovacím období 2014 - 2020 s nároky na předfinancování a kofinancování z FKD MP )
Předloženo na stůl č.1 (příloha č. 2 - usnesení FV ZMP č. 3/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX