Bod č.6.:

EK/3 - 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů na prodloužení provozní doby v mateřských školách v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 02/2017)
Příloha č.2 (Usesení ZMP č. 19/2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:25 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX