Bod č.9.:

EK/6 - 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, Schwarzova ul. 4, Plzeň na projekt s názvem "Šablony 24. MŠ, Plzeň"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 05/2017)
Příloha č.2 (Žádost ředitelky 24. MŠ)
Příloha č.3 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:28 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX