Bod č.10.:

EK/7 - 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu navýšení provozního příspěvku pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 06/2017)
Příloha č.2 (Žádost ředitelky 61. MŠ)
Příloha č.3 (Výpočet výše příspěvku)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:29 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX