Bod č.11.:

EK/8 - Zapojení fin.prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem převodu fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP-spoluúčast MO3 na financování akce"Rekonstrukce obj. ul. Karla Steinera 10A"; 7.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 07/2017)
Příloha č.2 (Dopis č.j.MMP/058014/17)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 72 z 16.3.2017) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:30 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX