Bod č.12.:

EK/9 - 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem vytvoření finanční rezervy pro realizaci vratek přeplatků místního poplatku

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 08/2017)
Příloha č.2 (Žádost EK z 27.3.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:31 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX