Bod č.13.:

EK/10 - 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 v důsledku organizačních změn

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 09/2017)
Příloha č.2 (usn. RMO 3 č. 53 z 13.3.2017)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:32 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX