Bod č.35.:

OI/4 - Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh“ a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo (materiál přijde na stůl)

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:172 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX