Bod č.39.:

SPORT/2 - Dotační program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (*)
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Příloha č.22
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:176 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX