Bod č.23.:

OŠMT/3 - Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 - vyhlášení dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování)
Příloha č.2 (č. 2 - přehled přijatých žádostí o finanční podporu (návrh výše dotací KVV RMP))
Příloha č.3 (č. 3 - zápis z jednání KVV RMP ze dne 31. 1. 2017)
Příloha č.4 (č. 4 - důvodová zpráva, která je předmětem tohoto návrhu usnesení)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:161 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX