Bod č.10.:

FIN/2 - Podání žádostí o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotky SDH Plzeň - Doudlevce a SDH Plzeň - Černice na rok 2018

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:146 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX