Bod č.28.:

OSS+ŘEÚ/4 - Přijetí dotace na projekt s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni

(předkladatel:nám. Herinková, nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/128/6185)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:166 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX