Bod č.8.:

ŘEÚ/4 - Předložení projektu nástavby pro učebny jazyků na školní budovu užívanou Gymnáziem F. Křižíka a základní školy s.r.o. do IROP (ITI)

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Předložení projektu nástavby pro učebny jazyků na školní budovu užívanou GFK)
Důvodová zpráva (Předložení projektu nástavby pro učebny jazyků na školní budovu užívanou GFK)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Smlouva o partnerství)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Projektový záměr)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - 66. Výzva IROP)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - Snímek z katastrální mapy)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - Situace z PD - širší vztahy)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - usn. RMP č. 388 ze dne 11.4.2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:144 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX