Bod č.25.:

OSS/1 - Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Důvodová zpráva č.3
Důvodová zpráva č.4
Důvodová zpráva č.5
Důvodová zpráva č.6
Důvodová zpráva č.7
Důvodová zpráva č.8
Důvodová zpráva č.9
Důvodová zpráva č.10
Důvodová zpráva č.11
Důvodová zpráva č.12
Důvodová zpráva č.13
Důvodová zpráva č.14
Důvodová zpráva č.15
Důvodová zpráva č.16
Důvodová zpráva č.17
Důvodová zpráva č.18
Důvodová zpráva č.19
Důvodová zpráva č.20
Důvodová zpráva č.21
Důvodová zpráva č.22
Příloha č.1 (Usnesení KSVZO RMP č. 3/17 ze dne 22. března 2017.)
Příloha č.2 (Podmínky dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:163 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX