Bod č.29.:

OSS/5 - Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Příloha (Usnesení Komise pro sociální věci a zdraví občanů Rady města Plzně)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:167 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX