Bod č.74.:

KŘTÚ/1 - Postup zpracování Strategického plánu města Plzně – návrhová část

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (*)
Příloha č.1 (Vize města Plzně)
Příloha č.2 (Leták – informace o veřejných projednáních na městských obvodech)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX