Bod č.36.:

KŘTÚ/2 - Poskytnutí dotace společnosti ARCHITECTURA, z.s. pro rok 2017

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost společnosti ARCHITECTURA, z.s. o poskytnutí dotace pro rok 2017 )
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 337 ze dne 6. 4. 2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:173 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX