Bod č.37.:

KŘTÚ/3 - Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 - Lhota

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod ) (*)
Příloha č.2 (Smlouva o administraci systému se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.)
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvovové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:174 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX