Bod č.75.:

KŘTÚ/11 - Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Porovnání křižovatkových pohybů před a po spuštění uzavírky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX