Bod č.6.:

ŘEÚ/1 - Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2016 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Důvodová zpráva (Souhrnné rozpočtové opatření) (*)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Souhrnné rozpočtové opatření - rozdělení zbývající části přebytku hospodaření)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - Souhrnné rozpočtové opatření - použití zlepšených příjmů z prodeje domů v roce 2017)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - Souhrnné rozpočtové opatření - rozpočtové souvztažnosti)
Příloha č.4 (Příloha č 4 - příloha č. 1 včetně popisu)
Příloha č.5 (Příloha č. 5 - příloha č. 2 včetně popisu)
Příloha č.6 (Příloha č. 6 - příloha č. 3 včetně popisu)
Příloha č.7 (Příloha č. 7 - usn. ZMP č. 12 ze dne 2. 2. 2017) (*)
Příloha č.8 (Příloha č. 8 - usn. RMP č. 264 ze dne 23. 3. 2017)
Příloha č.9 (Příloha č. 9 - Aktualizovaný jmenovitý seznam investičních akcí Odboru investic)
Příloha č.10 (Příloha č. 10 - Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.11 (Příloha č. 11 - Aktualizovaný jmenovitý seznam nestavebních investičních akcí ostatních správců rozpočtu MMP)
Příloha č.12 (Příloha č. 12 - Usn. RMP č. 387 ze dne 11.4.2017)
Předloženo na stůl č.1 (příloha č. 13 - usnesení FV ZMP č. 2/2017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:142 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX