Bod č.14.:

EK/11 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost č. 8)
Příloha č.2 (Žádost č. 11)
Příloha č.3 (Žádost č. 12)
Příloha č.4 (Žádost č. 13)
Příloha č.5 (Žádost č. 14)
Příloha č.6 (Žádost č. 15)
Příloha č.7 (Žádost č. 16)
Příloha č.8 (Žádost č. 17)
Příloha č.9 (Žádost č. 18)
Příloha č.10 (Žádost č. 19)
Příloha č.11 (Žádost č. 20)
Příloha č.12 (Žádost č. 21)
Příloha č.13 (Žádost č. 22)
Příloha č.14 (Žádost č. 23)
Příloha č.15 (Žádost č. 24)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX