Bod č.16.:

SVV/1 - Demolice zděného objektu v Plzni, na nám. Míru, jež je součástí pozemku p. č. 6677/3 v k. ú. Plzeň a následné vyjmutí předmětné části pozemku z trvalé správy MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:34 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 24.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX