Bod č.40a.:

RadM/1 - Výkup pozemků parc. č. 776 a parc. č. 777/1 oba v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Příloha č. 1 – usnesení ZMP č. 351/2014, usnesení ZMP č. 111/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Příloha č. 2 – usnesení ZMP č. 36/2017) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 ( Příloha č. 3 – chronologie jednání a vyjádření vlastníka) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Příloha č. 4 – žádost vlastníka a návrh kupní smlouvy) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Příloha č. 5 – fotodokumentace) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (Příloha č. 6 – záborový elaborát – grafická část) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 ( Příloha č. 7 – mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:178 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX