Bod č.79a.:

TN/1 - Průmyslový park Litice

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (č.1 územně plánovací informace ze dne 17. 1. 2017)
Příloha č.2 (č.2 územně plánovací informace ze dne 21. 2. 2017)
Příloha č.3 (č.3 právní posudek JUDr. Pavla Ungra ze dne 18. 4. 2017)
Předloženo na stůl č.1 (příloha č. 4 usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 6 - Litice)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:159 rok:2017

25. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.4.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX