Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na projekt „Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:210 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX