Bod č.5.:

ÚKEP/2 - Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:211 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX