Bod č.4.:

MAI/1 - Žádost o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 vyhlášeného Ministerstem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov“

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Projektová fiche)
Příloha č.2 (Program "Dotace pro jednotky SDH obcí")
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:22 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX