Bod č.5.:

MAI/2 - Uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov- Starý Plzenec“, za účelem vybudování cyklostezky Koterov

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:23 rok:2017

17. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 18.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX