Bod č.79.:

OSI/1 - Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2016

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Dopis HZS PK ze dne 7. 12. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX