Bod č.8.:

NámK/2 - Odvolání původního člena a zvolení nového člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 – usnesení ZMP č. 596, ze dne 11. 12. 2014)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:214 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX