Bod č.80.:

OSI/2 - Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2016 a 2017

(předkladatel:nám. Šindelář )

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 6. 2016)
Příloha č.2 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 30. 9. 2016)
Příloha č.3 (Přehled dokončených a finančně vypořádaných akcí k 31. 12. 2016)
Příloha č.4 (Plán akcí na rok 2017)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 995 ze dne 24. 9. 2015)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 1269 ze dne 16. 11. 2016)
Příloha č.7 (Usnesení ZMP č. 642 ze dne 15. 12. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX