Bod č.62.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. st. 94/4 v k. ú. Horní Bříza

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.2 (katastrální mapa s vyznačením předmětu vydržení)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (doporučení KNM RMP z jednání dne 2. 5.2017)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 537 ze dne 11. 5. 2017) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:268 rok:2017

26. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 25.5.2017

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX